Zimní režim zámeckého parku v Opočně

Na základě smlouvy mezi Národním památkovým ústavem a Městem Opočnem je upraven zimní provoz v části zámeckého parku takto:

Část parku „u letohrádku“ je v od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 přístupná pro veřejnost denně od 8.00 hod. do 16.00 hod. (Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Za tmy, sněhu, náledí a při silném větru je vstup do parku zakázán.)

Vstup/výstup do přístupné části parku je výhradně branou ze Zámecké ulice.

Nepřístupná část parku je od přístupné oddělena mobilními zábranami – plotem.

Do nepřístupné části parku je vstup zakázán.

Město Opočno v přístupné části parku zajišťuje náležitou údržbu a bezpečnou schůdnost cest, úklid a svoz odpadu.

V případě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, jiných okolností ohrožujících bezpečnost návštěvníků či majetku a v případě nedodržování podmínek stanovených smlouvou a Návštěvním řádem parku má zástupce Národního památkového ústavu právo celý park uzavřít bez předchozího upozornění. Oznámení o uzavření bude zástupci města Opočna ohlášeno následně.

Děkujeme za pochopení.

  • 11. 10. 2016
    (aktualizováno 25. 11. 2016)
  • Opočno