Opočenské exponáty na výstavách

Hrady a zámku objevované a opěvované

je velkolepá výstava, která je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území.

Ve „vybrané společnosti“ exponátů jakými jsou např. relikviář sv. Maura či obrazy z karlštejnské kaple sv. Kříže je prezentován i opočenský náhrobní obraz Žerotínský epitaf. Zámek zapůjčil i exponáty jako křesadlové zadovky vyrobené pro Františka Antonína Šporka nebo jeden z mála dochovaných renesančních loveckých mečů.

Více o výstavě zde:

 

Od Alexandra k Tamerlánovi / Válečná tažení na Velké hedvábné cestě

je projektem, který nemá u nás ani ve střední Evropě doposud žádnou analogii. Kolegium odborníků na jednotlivé aspekty dějin vojenství v oblastech ležících na Hedvábné cestě se touto problematikou zabývalo intenzivně 4 roky. Výsledkem je výstava, na jejíž realizaci se formou výpůjček či jinými formami spolupráce podílelo cca 130 institucí z 20 států světa. Podařilo se vůbec poprvé zpracovat komplexní dějiny Hedvábné cesty na pozadí válečných událostí, které podstatu tohoto fenoménu, stejně tak jako všech oblastí, které na této legendární transkontinentální spojnici leží, od počátku měnily a tvarovaly.

Součástí výstavy je i více než 20 předmětů ze sbírek našeho zámku. Jedná se o zbraně a součásti ochranné zbroje převážně indo-perského a čínského původu.

Více o výstavě zde: