O restaurování historických hodin

Dle nedávného slibu se v dnešní novince vracíme k restaurování. Není to jen obrazový fond, kterému je na opočenském zámku věnována péče restaurátorů. V závěru loňského roku se z jejich dílen vrátily i dvoje historické hodiny.

První z nich, hodiny stolní, mají k Opočnu hned dvojí vztah. Jsou totiž nejen součástí zámeckých sbírek, ale v Opočně byly i vyrobeny. V polovině 18. století je vyprodukovala dílna místní hodinářské rodiny Obstů.

Druhé, tentokrát vysoké podlahové hodiny, pocházejí ze Spojeného království. Byly vyrobeny londýnskou firmou Maple and Co, Ltd. Při průzkumu bylo zjištěno, že jejich hodinový stroj byl znečištěn starými mazivy, prachem a částmi ložisek a čepů. Jednotlivé součásti byly místně napadeny korozí. Ve vyřezávaná skříni hodin bylo zjištěno napadení červotočem.

Stroj londýnských hodin byl vyjmut ze skříně a postupně byla provedena fotodokumentace. Následovala demontáž, aby mohly být součásti ponořeny do lázně s čistící vodou a opláchnuty ve dvou benzinových lázních. Zkorodované díly musely být odrezeny speciálním roztokem, opláchnuty v technickém lihu, vysušeny a opatřeny ochranným lakem. Poškozená ložiska byla stažena hodinářskými stahováky a vystružena podle příslušných čepů. Čepy kol, zuby věnců a další součásti byly přeleštěny lešticími hranoly.... Tak popisuje závěrečná restaurátorská zpráva nejdůležitější zásahy před sestavením stroje, jeho promazáním a seřízením bicího zařízení.

Obr.: hodinový stroj po zásahu restaurátora

Po sestavení hodin vynikla na svou dobu (přelom 19. a 20. století) precizní, mimořádně kvalitní hodinářská práce výrobce. Pravda – neznámého – neboť signatura chybí. (Jen mezikruží číselníku má na rubové straně vyryto „Ferd. Killar Opočno“.)

Pro důkladnou konzervaci hodinové skříně bylo nutné provést její demontáž na jednotlivé díly. Proti červotoči byly použity insekticidní prostředky, aplikované máčením, přeléváním, nátěrem a injektáží. Při procesu konzervace došlo k sejmutí nečistot a části voskové úpravy. K obnovení povrchové úpravy byl použit tmavý Kardubský vosk a provedeno přeleštění.

Během prohlídek se návštěvníci dovídají, že hodiny ohlašují každou čtvrthodinu melodií londýnského Big Benu. Hodinový stroj má týdenní natahovací režim a podle doporučení restaurátora může být v tomto intervalu provozován. Návštěvnické skupiny, které budou ve správný čas na správném místě, tedy budou mít od letošní sezony možnost vyslechnout bicí gongy hodin hrající melodie Westminster a Whittington.