Návrat „Sartovy“ madony

Andea del Sarto (?) - Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem

Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem patří bezesporu mezi nejpozoruhodnější exponáty opočenského zámku.

Olejomalba na dřevěné desce vzniklá v roce 1520 nemá v českých sbírkách obdoby. Toto dílo vysokých uměleckých kvalit je tradičně připisováno dílně či blízkém okruhu jednoho z předních italských malířů pozdní renesance a raného manýrismu Andrey del Sarto (1486–1530).

Malba prošla v předchozích měsících restaurováním a po nutné aklimatizaci je od dnešního dne k vidění na čestném místě svého historickém umístění – v centru velkého sálu obrazáren.

Z restaurování vzešla publikace Madona z Opočna, Andrea del Sarto - příběh zapomenutého obrazu.

Autoři (a restaurátoři malby) v knize mapují její historii, zabývají se problematikou autorství, podobnými díly v zahraničí a samozřejmě popisují vlastní restaurátorské práce.

Publikace je k dostání v prodejně upomínek za 320,-Kč.