Kam se poděly opočenské obrazy?

Prodej? Poškození pádem? Nebo dokonce zloději? Až tam někdy zaváděly letošní návštěvníky zámku fantazie a humor při pohledu na prázdná místa po několika dílech v sálech obrazáren.

Dílech, která se nestala obětí zvůle jakéholiv druhu, ba naopak. Po dobu nezbytně nutnou zakotvila v dílnách restaurátorů – akademických malířů Šárky a Petra Bergerových a Jany Záhořové.

Asi nejzářnějším příkladem výrazné změny stavu „před“ a „po“ je v letošní „várce“ zrestaurovaných maleb obraz neznámého autora 18. století Kristus v chrámu. V této podobě opouštěl před několika měsíci depozitář:

 

 

....a zde detail z téhož obrazu, již ve stavu hodném oka návštěvníkova:

 

 

Rosa da Tivoli (Phillip Peter Roos) namaloval v 2. pol. 17. stol. závěsný obraz nazvaný Pastevecká scéna. (Šipky označují klihokřídové tmely. Červená šipka miskovité překlížené tmely, šipka modrá naopak tmely nedostatečné, které se projevují drobně rozpraskanou retuší.):

 

....tatáž olejomalba v plné kráse:

 

 

Nestalo se v opočenské sbírce poprvé, že restaurování určilo autora obrazu nalezením signatury. Svatá rodina se sv. Janem Křtitelem a sv. Annou vydala tento nápis přiřazující autorství neznámému malíři jménem Adalbertus Pichel:

 

Takto vypadá hlava Madony z uvedeného obrazu na RTG snímku:

 

 

.....tentýž výřez obrazu po opravách:

 

Neposlušného proroka historicky připisovaného dílně Jacoba Jordaense (?), pohled na neapolské přístavy stejně jako grafiky architektury, které se v těchto dnech vracejí od restaurátorů, čeká jejich umístění v expozicích a „premiéra“ v sezoně 2013. Restaurování se však na Opočně netýká jen maleb. O tom ale zase příště…