Proběhla přednáška „Z měšťana velmožem, z bastarda diktátorem“

V rámci Roku renesanční šlechty připravil opočenský zámek vedle výstavy levoručních dýk a nočních prohlídek i trojici přednášek.

První z nich pojednávala o možnostech majetkového a politického vzestupu na přelomu středověku a novověku na vybraných příkladech. Mezi vybranými osobnostmi byl i majitel Opočna Samuel Valečovský z Hrádku, hlavní pozornost ale byla věnována Janu Paškovi z Vratu, jenž podle dobových pramenů ovládal železnou rukou města pražská a vytvořil v nich děsivou atmosféru strachu a udavačství.

Přednášející, historik Matouš Vanča, pojal téma velmi osobitě, častý smích nesoucí se sálem Tabulnice dokazoval, že přednáška o historii nemusí být jen sumou letopočtů a faktů, ale že může být  aniž by ztratila úroveň  též zábavná jak po stránce obsahu, tak formy prezentace.

„Nikdá s nepřítelem svým se slovy mnoho nesvař, ale když přes lávku půjde, podtrhniž mu nohy“ – Jan Pašek z Vratu.

Srdečně zveme na zbylé dvě přednášky nazvané Renesanční móda napříč Evropou a Pivní „války“

Otevřít fotogalerii z akce